• Boek 10 Artikel 2 (10:2 BW)

    Ambtshalve toegepast

    1. De regels van internationaal privaatrecht en het door die regels aangewezen recht worden ambtshalve toegepast.