• Boek 10 Artikel 36 (10:36 BW)

  Aanwijzing van het toepasselijke recht

  1. Bij gebreke van een aanwijzing van het toepasselijke recht worden de persoonlijke rechtsbetrekkingen tussen de echtgenoten onderling die niet worden begrepen onder de Verordening (EU) nr. 2016/1103 beheerst:
   1. door het recht van de staat van de gemeenschappelijke nationaliteit van de echtgenoten, of bij gebreke daarvan
   2. door het recht van de staat waar zij elk hun gewone verblijfplaats hebben, of bij gebreke daarvan
   3. door het recht van de staat waarmee zij, alle omstandigheden in aanmerking genomen, het nauwst zijn verbonden.