• Boek 10 Artikel 14 (10:14 BW)

    Verjaring

    1. Of een recht of rechtsvordering is verjaard of vervallen, wordt bepaald door het recht dat van toepassing is op de rechtsverhouding waaruit dat recht of die rechtsvordering is ontstaan.