• Boek 10 Artikel 10 (10:10 BW)

    Rechtskeuze

    1. Voor zover een rechtskeuze is toegelaten, dient deze uitdrukkelijk te zijn gedaan of anderszins voldoende duidelijk te blijken.