• Boek 10 Artikel 144 (10:144 BW)

    Rechtsgevolgen erkenning trust onverlet

    1. Bepalingen van Nederlands recht inzake eigendomsoverdracht, zekerheidsrecht of de bescherming van schuldeisers in geval van insolventie laten de in artikel 11 van het Haags Trustverdrag 1985 omschreven rechtsgevolgen van de erkenning van een trust onverlet.