• Boek 10 Artikel 112 (10:112 BW)

    Vanaf 1 januari 2004

    1. Deze titel is van toepassing op verzoeken tot adoptie die vanaf 1 januari 2004 in Nederland zijn ingediend en op de erkenning van adopties die vanaf 1 januari 2004 buitenslands tot stand zijn gekomen.