• Boek 10 Artikel 66 (10:66 BW)

    Toepasselijkheid van een ander recht

    1. Indien een aanwijzing als bedoeld in artikel 64 leidt tot toepasselijkheid van een ander recht dan het voorheen toepasselijke, is dat andere recht toepasselijk vanaf het tijdstip van die aanwijzing.