• Boek 10 Artikel 124 (10:124 BW)

    Formeel buitenlandse vennootschappen

    1. Deze titel laat onverlet hetgeen bepaald is bij de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen.