Titel 7 – Overige onderwerpen van familierecht

Verplichtingen tot levensonderhoud

Het recht dat toepasselijk is op verplichtingen tot levensonderhoud wordt bepaald door: het op 23 november 2007 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Protocol inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen (PbEU L 331/17), het op 2 oktober 1973 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de wet die van toeassing is op onderhoudsverplichtingen (Trb. 1974, 86),… lees meer »

Internationale ontvoering van kinderen

Op internationale ontvoering van kinderen zijn van toepassing: het op 20 mei 1980 te Luxemburg tot stand gekomen Europese Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen (Trb. 1980, 134), het op 25 oktober 1980 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de… lees meer »

Bescherming van kinderen

Op de bescherming van kinderen zijn van toepassing: het op 5 oktober 1961 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag betreffende de bevoegdheid der autoriteiten en de toepasselijke wet inzake de bescherming van minderjarigen (Trb. 1968, 101), de Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van de Europese Unie van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning… lees meer »