• Boek 10 Artikel 116 (10:116 BW)

    Verplichtingen tot levensonderhoud

    1. Het recht dat toepasselijk is op verplichtingen tot levensonderhoud wordt bepaald door:
      1. het op 23 november 2007 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Protocol inzake het recht dat van toepassing is op onderhoudsverplichtingen (PbEU L 331/17),
      2. het op 2 oktober 1973 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de wet die van toeassing is op onderhoudsverplichtingen (Trb. 1974, 86), ofhet op 24 oktober 1956 te ’s-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag nopens de wet welke op alimentatieverplichtingen jegens kinderen toepasselijk is (Trb. 1956, 144).