• Boek 10 Artikel 131 (10:131 BW)

    Verkrijging van een beschikkingsonbevoegde

    1. De rechtsgevolgen van de verkrijging van een zaak van een beschikkingsonbevoegde worden beheerst door het recht van de staat op welks grondgebied de zaak zich ten tijde van die verkrijging bevond.