• Boek 10 Artikel 155 (10:155 BW)

    Rechtskeuze

    1. In de gevallen bedoeld in artikel 7 lid 3, tweede alinea, van de verordening «Rome I», kunnen partijen een rechtskeuze maken overeenkomstig artikel 3 van de verordening «Rome I».