• Boek 10 Artikel 84 (10:84 BW)

    Toepasselijkheid artikel 1:131 BW

    [Vervallen per 29-01-2019]