• Boek 10 Artikel 119 (10:119 BW)

  Toepasselijke recht

  1. Het op een corporatie toepasselijke recht beheerst naast de oprichting in het bijzonder de volgende onderwerpen:
   1. het bezit van rechtspersoonlijkheid, of van de bevoegdheid drager te zijn van rechten en verplichtingen, rechtshandelingen te verrichten en in rechte op te treden;
   2. het inwendig bestel van de corporatie en alle daarmee verband houdende onderwerpen;
   3. de bevoegdheid van organen en functionarissen van de corporatie om haar te vertegenwoordigen;
   4. de aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en andere functionarissen als zodanig jegens de corporatie;
   5. de vraag wie naast de corporatie, voor de handelingen waardoor de corporatie wordt verbonden, aansprakelijk is uit hoofde van een bepaalde hoedanigheid zoals die van oprichter, vennoot, aandeelhouder, lid, bestuurder, commissaris of andere functionaris van de corporatie;
   6. de beëindiging van het bestaan van de corporatie.