• Boek 10 Artikel 82 (10:82 BW)

    toepasselijkheid artikel 1:92 lid 3 BW

    [Vervallen per 29-01-2019]