• Boek 10 Artikel 28 (10:28 BW)

    Voltrekken huwelijk

    1. Het huwelijk wordt voltrokken indien ieder der aanstaande echtgenoten voldoet aan de vereisten tot het aangaan van een huwelijk van het Nederlandse recht.