• Boek 10 Artikel 6 (10:6 BW)

    Vreemd recht

    1. Vreemd recht wordt niet toegepast, voor zover de toepassing ervan kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde.