• Boek 10 Artikel 86 (10:86 BW)

    Mogelijkheid tot beëindigen geregistreerd partnerschap

    1. Of een in Nederland aangegaan geregistreerd partnerschap in Nederland kan worden beëindigd met wederzijds goedvinden of door ontbinding en op welke gronden, wordt bepaald door het Nederlandse recht.