• Boek 10 Artikel 134 (10:134 BW)

    Vorderingsrechten

    1. Indien een vordering belichaamd is in een stuk, bepaalt het recht van de staat op welks grondgebied het stuk zich bevindt, of de vordering een vordering op naam dan wel een vordering aan toonder is.