• Boek 10 Artikel 59 (10:59 BW)

    Erkenning kennelijk onverenigbaar

    1. Ongeacht de artikelen 57 en 58 van dit Boek wordt aan een in het buitenland tot stand gekomen ontbinding van het huwelijk erkenning onthouden indien deze erkenning kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde.