• Artikel 1064 Rechtsvordering (1064 Rv)

    Vernietiging van herroeping

    1. Tegen een geheel of gedeeltelijk arbitraal eindvonnis staan slechts de rechtsmiddelen van vernietiging en van herroeping op de voet van het bepaalde in deze afdeling open.