• Artikel 1031 Rechtsvordering (1031 Rv)

    Opdracht scheidsgerecht beëindigen

    1. De partijen kunnen gezamenlijk de opdracht van het scheidsgerecht beëindigen.