• Artikel 1038 Rechtsvordering (1038 Rv)

    Verschijnen

    1. De partijen kunnen in het geding in persoon verschijnen of zich doen vertegenwoordigen door een advocaat dan wel door een bijzonderlijk daartoe schriftelijk gevolmachtigde.
    2. De partijen kunnen zich in het geding door personen van hun keuze doen bijstaan.