• Artikel 1048 Rechtsvordering (1048 Rv)

    Tijdstip vonnis

    1. De bepaling van het tijdstip waarop het vonnis zal worden gewezen, is het scheidsgerecht voorbehouden.