• Artikel 1061c Rechtsvordering (1061c Rv)

    Termijn hoger beroep

    1. Binnen een termijn als overeengekomen tussen de partijen of tot drie maanden na de dag van verzending van het vonnis, kunnen partijen arbitraal hoger beroep instellen.