• Artikel 1035a Rechtsvordering (1035a Rv)

    Secretaris scheidsgerecht

    1. Indien het scheidsgerecht zich laat bijstaan door een secretaris, zijn de artikelen 1033 tot en met 1035 van overeenkomstige toepassing.