• Artikel 1043 Rechtsvordering (1043 Rv)

    Persoonlijke verschijning

    1. Het scheidsgerecht kan in elke stand van het geding de persoonlijke verschijning van de partijen bevelen voor het geven van inlichtingen dan wel teneinde een vergelijk te beproeven.