• Artikel 1054 Rechtsvordering (1054 Rv)

    Regelen des rechts

    1. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.
    2. Ingeval de partijen een rechtskeuze hebben gedaan, beslist het scheidsgerecht naar de door de partijen aangewezen regelen des rechts. Indien een dergelijke rechtskeuze niet heeft plaatsgevonden, beslist het scheidsgerecht volgens de regelen des rechts die het in aanmerking acht te komen.
    3. Het scheidsgerecht beslist als goede personen naar billijkheid, indien de partijen het daartoe bij overeenkomst opdracht hebben gegeven.
    4. In alle gevallen houdt het scheidsgerecht rekening met de toepasselijke handelsgebruiken.