• Artikel 1070 Rechtsvordering (1070 Rv)

    Geen voorziening

    1. Tegen beschikkingen van de voorzieningenrechter van de rechtbank, als bedoeld in de eerste tot en met de derde afdeling van deze Titel, staat geen voorziening open.