• Artikel 1074b Rechtsvordering (1074b Rv)

    Voorlopig getuigenverhoor, deskundigenbericht of plaatsopneming

    1. Een overeenkomst tot arbitrage waaruit voortvloeit dat arbitrage buiten Nederland moet plaatsvinden, belet niet dat een partij de Nederlandse rechter verzoekt een voorlopig getuigenverhoor, een voorlopig deskundigenbericht of een voorlopige plaatsopneming en bezichtiging in Nederland te bevelen.