Vaderschaps-roulette: wie van de vier?

2 mei 2017

Een opmerkelijke uitspraak uit Duitsland! De rechter in München oordeelt namelijk dat een hotel geen persoonsgegevens aan een vrouw hoeft te verstrekken over een man met wie zij in 2010 enkele nachten in het hotel verbleef. Wat is er aan de hand?

Een zwangerschap

De vrouw verbleef, samen met de voor haar onbekende man, in 2010 vier dagen in het hotel. Negen maanden na hun verblijf beviel de vrouw van een zoon. De vrouw weet alleen dat de man zich in 2010 Michael noemde, meer informatie heeft ze niet. Om zijn identiteit te achterhalen, wendt de vrouw zich tot het hotel.

Wie van de vier?

Het hotel wil geen informatie delen. Volgens het hotel zou het delen van de gegevens van de (mogelijke) Michael in strijd zijn met het recht op privacy. Juist omdat er ten tijde van haar verblijf (maar liefst) vier Michaels in hotel verbleven. Onduidelijk blijft wie van de vier Michaels met de vrouw in het hotel heeft gelogeerd.

Vaderroulette

De vrouw stapte na het afwijzende antwoord van het hotel naar de rechter in München. Na zeven jaar wil ze (toch) graag meer weten over de vader van haar kind.

De rechter stelt echter in zijn uitspraak ‘Vaderroulette‘ het hotel in het gelijk. Volgens de rechter in München weegt het recht van privacy van de vier Michaels in de gegeven omstandigheden zwaarder dan het recht van de vrouw om te weten wie de vader van haar kind is.

Stel: een vergelijkbaar geval in Nederland..

In een vergelijkbaar geval in Nederland biedt artikel 843a Rv mogelijk uitkomst. In sommige gevallen heeft de vrouw op grond van dit artikel namelijk recht op inzage in bepaalde gegevens.

Geschreven door