Wetboek Plus

Wetboek Plus maakt recht toegankelijk. Wetboek Plus biedt een toelichting op de wet in begrijpelijke woorden. Een heldere en toegankelijk uitleg bij een wetsartikel. Waar mogelijk met een verwijzing naar vergelijkbare rechterlijke uitspraken of relevante publicaties op internet. Gratis en beschikbaar voor iedereen, want wij geloven in de kracht van delen.