Van wie is de Russische staatswodka?

22 mei 2017

Een opmerkelijke procedure bij de rechtbank Den Haag tussen de Russische staatsonderneming FKP en de wodka-exploitant Spirits. Want, wie is rechthebbende van de nationale merkregistraties van de wodkamerken Stolinchanaya en Moskovskaya in dertien landen Europese landen? En zijn de twee Beneluxmerken van wodkamerk Spi geldig?

Wat is er aan de hand?

De wodkamerken STOLICHNAYA, MOSKOVSKAYA en SPI waren in de voormalige Sovjet Unie staatseigendom. Voor de val van de Sovjet Unie werden de wodkamerken geëxploiteerd door de staatsonderneming VVO. De merken stonden ook op naam van VVO geregistreerd.

In 1991/1992 is de staatsonderneming VVO getransformeerd naar een private onderneming: VAO. Tenminste dat werd door (bijna) iedereen aangenomen. De wodkamerken waren daarom niet langer staatseigendom, maar eigendom van deze private onderneming.

De (grote) wodka-exploitant heeft de wodkamerken van VAO gekocht, en staat sindsdien als merkhouder geregistreerd.

Echter, stelde Rusland zich, rond 2000, op het standpunt dat Spirits toch geen rechthebbende van de wodkamerken geworden was. Volgens Rusland is de staatsonderneming VVO namelijk niet op rechtsgeldige wijze getransformeerd naar een private onderneming.

Dertien Europese landen, en een Benelux merk

De procedure gaat over in totaal 25 nationale woord- en beeldmerken voor STOLICHNAYA en MOSKOVSKAYA in maar liefst dertien (Europese) landen. Het gaat om: Italië, Zwitserland, Frankrijk, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Spanje, Portugal, Tsjechië, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Cyprus.

Ook zijn partijen het niet eens over de vraag wie rechthebbende is van Benelux woord- en beeldmerk van wodkamerk SPI.

Het oordeel van de rechtbank

In de eerste plaats gaat de rechtbank in op de vraag of de staatsonderneming VVO in 1991/1992 op rechtsgeldige wijze is getransformeerd van staatsonderneming naar de private onderneming VAO.

Naar het oordeel van de rechtbank is dat dit niet het geval. Niet alle destijds benodigde stappen voor een rechtsgeldige transformatie zijn doorlopen. Dat betekent dat de wodkamerken destijds Russisch staatseigendom zijn gebleven.

Daarmee is de vraag wie nu rechthebbende van de merken is echter nog niet beantwoord. Om daarover te beslissen moet nog een aantal vragen worden beantwoord. Onder meer de vraag of Spirits bescherming kan ontlenen aan de goede trouw.

De rechtbank komt nog niet tot een definitief oordeel over de Russische wodkamerken. De partijen moeten zich over enkel inhoudelijke vragen en de inhoud van het daarop toepasselijk recht in de verschillende landen uitlaten. Pas daarna komt de rechtbank tot een definitieve uitspraak.

Het blijft daarom nog even onduidelijk wie de eigenaar is van de Russische wodkamerken.. wordt vervolgd!

 

Lees het voorlopige oordeel van de Rechtbank hier.

Geschreven door