Gericht Op Oplossing (‘GOO’)

20 april 2017

Twee jaar geleden begon de Rechtbank Amsterdam een proefproject met een nieuwe vorm van geschilbeslechting in civiele zaken: Gericht Op Oplossing (GOO). Gisteren maakte de Rechtbank bekend dat GOO als vaste mogelijkheid wordt toegevoegd.

Wat is Gericht Op Oplossing (‘GOO’)?

Met GOO wordt aan partijen een andere en meer bemiddelende behandeling van hun geschil geboden. De rechtbank Amsterdam begon met deze nieuwe vorm van geschilbeslechting twee jaar geleden, eerst als proefproject. De behandeling Gericht op Oplossing blijkt een groot succes! Meer dan de helft van de zaken die met deze vorm van geschilbeslechting eindigde in een schikking tussen de partijen.

Welke zaken zijn ‘GOO-zaken’?

Om voor een behandeling met GOO in aanmerking te komen, wordt eerst bekeken of de partijen tot een oplossing willen komen. Er wordt van hen dan een (nog) meer oplossingsgerichte houding verwacht. Hetzelfde geldt ook voor de betrokken advocaten!

Wat doet de rechter?

Tijdens de zitting worden de belangen van de partijen in kaart gebracht. Daarna worden de verschillende oplossingen verkend. Wanneer nodig, biedt de rechter de partijen meer tijd voor de behandeling. Waar mogelijk ondersteunt de rechter het vinden van een gezamenlijke oplossing.

Wat is het verschil met Mediation?

Het belangrijkste verschil met mediation is gelegen in het feit dat de rechter uiteindelijk ook zelf tot een beslissing kan komen, als partijen er onderling niet uitkomen.

 

Meer informatie over de Gericht op Oplossing procedure vind je hier.

Geschreven door