DENK vs. Sylvana Simons [de eis]

10 april 2017

Op 24 december 2016 maakte Sylvana Simons bekend dat ze de politieke partij Denk zou verlaten. Vier maanden na haar (onverwachte) vertrek stonden Denk en Simons op 10 april j.l. tegenover elkaar in de rechtbank Amsterdam. Wat is er aan de hand? De Stichting ondersteuning Groep Kuzu/Öztürk, waar Simons officieel in dienst was, eist 60 duizend euro wegens contractbreuk en schending van een geheimhoudingsbeding.

DENK vs. Sylvana Simons

Denk is van mening geld van Simons te krijgen, omdat zij van de ene op de andere dag is vertrokken zonder de opzegtermijn van een maand in acht te nemen, zoals wel in haar contract was opgenomen. Daarnaast schond Simons de geheimhoudingsplicht, vindt Denk.

Simons zegde haar contract per mail op: ‘Ik ga weg en kom niet meer terug.’ Kort daarop verschijnt op de site van de Volkskrant een interview waarin ze de oprichting van een nieuwe partij aankondigt en haar vertrek bij Denk toelicht. Simons stelt daarin dat: Denk zou polariseren in plaats van verbinden. Daarnaast stelt Simon dat Denk zich te weinig bekommerde om haar veiligheid. Ook kreeg zij niet (voldoende) ruimte om op te komen voor vrouwen- en homo-emancipatie, vanwege de conservatieve achterban van Denk. Volgens Denk ‘klapte’ Simons met dit interview uit de school, en schond zij daarmee haar geheimhoudingsbeding.

Daarnaast stelt Denk dat Simons haar werkzaamheden verzaakte, door haar plotselinge opzegging. Ze had immers een opzegtermijn van een maand, waaraan ze zich niet heeft gehouden. Simons bewaart dat ze slechts haar kandidatuur (als kamerlid) introk, en geen sprake was van ontslag. Denk vindt dit ongeloofwaardig, omdat Simons haar lease-auto en iPad inleverde.

Geen schikkingspoging

In de meeste gevallen stelt de rechter voor om een poging te doen om te tot een schikking te komen. In dit geval ziet de rechter daar echter van af. Tussen partijen lijkt niet veel ruimte voor overleg, zo oordeelde de rechter. De uitspraak volgt over twee weken.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Joos de Vries van De Volkskrant schreef over de eis een interessante bijdrage.

Lees zijn bijdrage hier.

Geschreven door