De regierechter in echtscheidingszaken blijkt een succes!

25 april 2017

De pilots bij de rechtbanken Noord-Nederland en Rotterdam, waarbij één rechter de regie neemt en alle geschillen binnen een gezin behandeld, zijn geëvalueerd. Deze ‘andere’ aanpak van scheidingszaken blijkt een succes. De betrokken partijen zeer tevreden over de efficiënte en doelgerichte aanpak die daardoor mogelijk wordt. Daarnaast blijkt deze aanpak te resulteren in kortere doorlooptijden. 

Vechtscheiding

Jaarlijks eindigt ongeveer 20 procent van de echtscheiding in een vechtscheiding. Voormalig partners houden dan sterk vast aan hun eigen belang en kunnen, of willen, niet langer met de ander overleggen en communiceren. Uiteindelijk lijdt dit vaak tot de ene na de andere rechtszaak tussen hen. Vaak zijn kinderen daarvan de dupe. Vooral als zij inzet zijn van de ruzies tussen hun ouders, kunnen ze blijvende schade oplopen. Daarom willen familierechter scheidingszaken anders aanpakken, om schade bij kinderen te voorkomen.

Regierechter

De rechtbanken Noord-Nederland en Rotterdam hebben de afgelopen jaren een pilot gedraaid waarin één rechter alle gescheiden rond een echtscheiding behandelt. De gedachte is dat deze rechter de verschillende problemen in samenhang ziet, waardoor hij beter is staat beslissingen ‘op maat’ te nemen. Rechters en medewerkers kregen voor de pilot een extra scholing op het gebied van conflictdiagnose.

Behandeling

De rechtbank Rotterdam behandelde zaken waarin geen ouderschapsplan was extra snel. De rechtbank Noord-Nederland behandelde extra aandacht voor de planning van zittingen. Na de scanning van het dossier werd geen standaardduur ingeboekt, maar een preciezere inschatting gemaakt van hoeveel tijd er naar verwachting nodig was voor de behandeling. Onnodige vervolgzittingen worden daarmee voorkomen.

Pilots zijn een succes

De betrokkenen zijn tevreden over de efficiënte en doelgerichte aanpak. Uit de pilots is daarnaast gebleken dat zaken sneller worden afgedaan. Of de nieuwe aanpak met een regierechter een de-escalerend effect heeft op de strijd tussen ouders, wat de onderliggende bedoeling is, is (nog) niet duidelijk naar voren gekomen. Daarvoor is nader onderzoek nodig, stellen de onderzoekers.

Lees hier de hele evaluatie.

Geschreven door