Mogelijke gevolgen van Airbnb-verhuur

20 april 2017

Een studentenkamer, huurwoning of huurappartement verhuren via Airbnb, het lijkt op het eerste oog een mogelijkheid om eenvoudig (veel) geld te verdienen. Maar vaak is Airbnb-verhuur voor huurders niet toegestaan. Als het gehuurde toch voor vakantieverhuur wordt aangeboden, kan dit voor de huurder (grote) gevolgen hebben!

Airbnb-verhuur van een huurwoningen is vaak in strijd met de huurovereenkomst

In een huurovereenkomst staan vaak bepalingen waarmee Airbnb-verhuur simpelweg onverenigbaar is. Denk bijvoorbeeld aan een (expliciet) verbod op onderhuur. Ook is in een huurovereenkomst vaak bepaald dat de bestemming van de woning ‘wonen’ of ‘woonruimte’ is. Airbnb-verhuur is met hiermee onverenigbaar. De huurder is daarnaast vaak verplicht de woning zelf te bewonen.

Tekortkoming

Als een huurder het gehuurde toch aanbiedt voor verhuur via Airbnb, is in de regel sprake van een toerekenbare tekortkoming.

Mogelijke gevolgen

De mogelijke gevolgen zijn ingrijpend. Denk bijvoorbeeld aan ontbinding van de huurovereenkomst en een (hoge) contractuele boete. Ook kan een verhuurder een vordering tot winstdracht instellen.

Advocaat Sebastiaan Kieffer van Flinck Advocaten schreef over de mogelijke gevolgen een interessante blog.

Lees zijn blog hier.

Geschreven door