Power of attorney

Power of attorney

Zoekt u een voorbeeld Power of attorney? Bij Wetboek Plus geloven wij in de kracht van delen. Gratis en beschikbaar voor iedereen. Daarom bieden wij verschillende voorbeeld documenten aan die gratis en op eigen risico gebruikt kunnen worden. Hieronder treft u een voorbeeld Power of attorney.

Power of attorney

Een Power of attorney (POA) is de Engelse versie van een volmacht en komt sterk overeen met de Nederlandse volmacht.

Wat is een volmacht?

Een volmacht is de bevoegdheid die een persoon verleent aan een ander om, in zijn naam op te treden en rechtshandelingen te verrichten. De persoon die de bevoegdheid verleent wordt volmachtgever genoemd. De persoon die de volmacht verkrijgt wordt gevolmachtigde genoemd.

Een volmacht kan zowel door een natuurlijk persoon, als door rechtspersonen worden verleend.

Gevolgen van een volmacht

Het belangrijkste (rechts)gevolg van een volmacht is dat niet de gevolmachtigde, maar de volmachtgever aan de rechtshandeling wordt gebonden. Denk bijvoorbeeld aan de caissière van een supermarkt die een koopovereenkomst sluit. Zij bindt niet zichzelf, maar de supermarkt waarvoor zij werkt.

Einde van een volmacht

Een volmacht eindigt door het overlijden van de volmachtgever of gevolmachtigde. Een volmacht eindigt ook door de ondercuratelestelling, het faillissement of een schuldsaneringsregeling ten aanzien van de volmachtgever of gevolmachtigde.

Download de Power of Attorney