Koopovereenkomst van aandelen

Koopovereenkomst van aandelen

Zoekt u een koopovereenkomst van aandelen? Bij Wetboek Plus geloven wij in de kracht van delen. Gratis en beschikbaar voor iedereen. Daarom bieden wij verschillende voorbeeld documenten aan die gratis en op eigen risico gebruikt kunnen worden. Hieronder treft u een voorbeeld koopovereenkomst van aandelen.

Koopovereenkomst van aandelen

In een koopovereenkomst van aandelen wordt de koop en verkoop van aandelen geregeld. De aandelen van aandeelhouder A worden overgedragen aan de nieuwe aandeelhouder B. Dit wordt aandelenoverdracht genoemd. In de praktijk komt deze overeenkomst vaak voor. Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf wordt overgenomen of er een nieuwe partner in het bedrijf bijkomt. Ook wordt de overeenkomst soms gebruikt om werknemers de kans te geven zich in te kopen in het bedrijf.

Notariële akte

De verkoop van aandelen kan in een (onderhandse) koopovereenkomst worden geregeld. Dit betekent dat de overeenkomst tussen de partijen tot stand komt. Voor de levering van aandelen is een notariële akte nodig. Partijen moet hiervoor naar een notaris.

Erkenning

Ook moet de vennootschap de levering van de aandelen erkennen. Pas dan kan de nieuwe eigenaar de aandeelhoudersrechten uitoefenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het stem- en vergaderrecht. In artikel 2:86c BW is geregeld hoe de vennootschap de aandelenoverdracht kan erkennen. Namelijk:

  1. in de notariële akte van levering;
  2. een gedagtekende verklaring; of,
  3. door een gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan

Geen erkenning
Erkenning is niet nodig als de vennootschap bij zelf een van de partijen is. Bijvoorbeeld als de zelf aandelen koopt of verkoopt.

 

Download de voorbeeld Koopovereenkomst aandelen