Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Wat is een beperkt recht?

Beperkte rechtenBeperkte rechten zijn rechten die rusten op de zaak van een ander. Iemand anders is eigenaar van een zaak. Op die zaak wordt een beperkt recht gevestigd ten behoeve van iemand die niet de eigenaar is. Bijvoorbeeld, X is eigenaar van een huis. Ten behoeve van Y vestigt X een beperkt recht op zijn huis. Op grond van artikel 3:81 lid 1 BW kennen we een gesloten stelsel van beperkte rechten. Dat betekent dat alleen de beperkte rechten die in de wet worden genoemd gevestigd kunnen worden. Iemand kan niet zelf een beperkt recht verzinnen.