Elfde afdeling – Schorsing en hervatting

Schorsing wegens overlijden

In geval van schorsing wegens overlijden of verlies van de hoedanigheid van de gestelde advocaat, wordt het geding hervat in de stand waarin dit zich bij de schorsing bevond doordat een der partijen, met instemming van de andere partij, een daartoe strekkende akte ter rolle neemt, dan wel bij exploot verklaart dat het geding wordt… lees meer »

Geding hervatten

In de gevallen, bedoeld in artikel 225, eerste lid, wordt het geding hervat in de stand waarin dit zich bij de schorsing bevond: doordat de partij bij wie de grond voor de schorsing is opgekomen bij de betekening van de schorsingsgrond verklaart dat het geding wordt hervat; doordat een der partijen, met instemming van de… lees meer »

Overlijden advocaat

In zaken waarin partijen niet in persoon kunnen procederen, wordt het geding van rechtswege geschorst doordat de gestelde advocaat overlijdt of doordat hij zijn hoedanigheid van advocaat verliest. Artikel 225, derde en vierde lid, is van toepassing.

Schorsing

Gronden voor schorsing van het geding zijn: de dood van een partij; verandering van de persoonlijke staat van een partij; het ophouden van de betrekkingen waarin een partij het geding voerde, hetzij ten gevolge van rechtsopvolging onder algemene titel op een ander, hetzij door een andere oorzaak. Schorsing vindt plaats door betekening van de ingeroepen… lees meer »