Afdeling 5 – Het goederenrechtelijke regime met betrekking tot giraal overdraagbare effecten

Giraal overdraagbare effecten

Het goederenrechtelijke regime met betrekking tot giraal overdraagbare effecten wordt beheerst door het recht van de staat op welks grondgebied de rekening waarin de effecten worden geadministreerd, wordt gehouden. Het in het vorige lid bedoelde recht bepaalt in het bijzonder: welke rechten op de effecten kunnen rusten en welke de aard en de inhoud van… lees meer »

Verzameling van effecten

Indien een aandeel behoort tot een verzameling van effecten die giraal overdraagbaar zijn, is op het goederenrechtelijke regime met betrekking tot dat aandeel afdeling 4 niet van toepassing voor zover de bepalingen daarvan afwijken van artikel 141 van dit Boek.