Agenda VvE-vergadering

Agenda VvE-vergadering

Zoekt u voorbeeld agenda om bij een VvE-vergadering te gebruiken? Bij Wetboek Plus geloven wij in de kracht van delen. Gratis en beschikbaar voor iedereen. Daarom bieden wij verschillende voorbeeld documenten aan die gratis en op eigen risico gebruikt kunnen worden. Hieronder treft u een voorbeeld agenda voor een VvE-vergadering.

Ledenvergadering

Het bestuur van een Vereniging van Eigenaars (VvE) is verplicht om periodiek een vergadering uit te schrijven. Bepaalde agendapunten komen vaker terug. Bijvoorbeeld de goedkeuring van de jaarcijfers en de begroting.

Ook kunnen bijzondere omstandigheden een vergadering vereisen. Het bestuur kan dan een bijzondere vergadering uitschrijven. Afzonderlijke leden van de VvE kunnen het bestuur daartoe ook verzoeken. Vaak staan de vereisten hiervoor in het modelreglement.

Agenda VvE-vergadering

Voor de oproeping en agendering kan de regelgeving per VvE verschillen. Bijvoorbeeld de termijnen die in acht moeten worden genomen. Het is de moeite waard om die regels vooraf te raadplegen en goed te bestuderen.

Voor bepaalde besluiten kan bijvoorbeeld een minimale termijn van 7 dagen vereist zijn tussen verspreiding van de agenda en de ledenvergadering. Dat besluit zal in de agenda uitgeschreven moeten worden. Ook is het verstandig om het vereiste quorum en de vereiste meerderheid vooraf vast te stellen.

Het benodigde aantal stemmen kan per besluit variëren. De stemverhoudingen die vaak gehanteerd worden zijn:

  1. Absolute, volstrekte of gewone meerderheid: de helft plus 1 stemt voor;
  2. Algemene stemmen of unanimiteit; iedereen stemt voor;
  3. Gekwalificeerde meerderheid; een verhoogde meerderheid of een extra eis ten aanzien van het aantal aanwezige leden.

Download de Agenda VvE-vergadering