Afdeling 4A – Aansprakelijkheid bij elektronisch rechtsverkeer

Jurisprudentie

Informatiemaatschappij

Degene die diensten van de informatiemaatschappij verricht als bedoeld inartikel 15d lid 3 van Boek 3, bestaande uit het doorgeven van van een ander afkomstige informatie of het verschaffen van toegang tot een communicatienetwerk is niet aansprakelijk voor de doorgegeven informatie, indien hij: niet het initiatief tot het doorgeven van de informatie neemt; niet degene… lees meer »