Afdeling 2 – Ontkenning van het door huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstane vaderschap

Kracht van gewijsde

Nadat de beschikking houdende gegrondverklaring van een ontkenning van een door huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaan vaderschap in kracht van gewijsde is gegaan, wordt het door huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstane vaderschap geacht nimmer gevolg te hebben gehad. Te goeder trouw door derden verkregen rechten worden hierdoor nochtans niet geschaad. Door de gegrondverklaring van de… lees meer »

Gegrondverklaring ontkenning vader

Overlijdt de vader of de moeder voor de afloop van de inartikel 200, vijfde lid, gestelde termijn, dan kan een afstammeling van deze echtgenoot of geregistreerde partner in de eerste graad of, bij gebreke van zodanige afstammeling, een ouder van deze echtgenoot of geregistreerde partner, de rechtbank verzoeken de ontkenning van het vaderschap gegrond te… lees meer »

Ontkennen vaderschap

Het inartikel 199, onder a en b, bedoelde vaderschap kan, op de grond dat de man niet de biologische vader van het kind is, worden ontkend: door de vader of de moeder van het kind; door het kind zelf. De vader of moeder kan het inartikel 199, onder a en b, bedoelde vaderschap niet ontkennen,… lees meer »