Vergadervolmacht

voorbeeld vergadervolmacht

Zoekt u een voorbeeld vergadervolmacht? Bij Wetboek Plus geloven wij in de kracht van delen. Gratis en beschikbaar voor iedereen. Daarom bieden wij verschillende voorbeeld documenten aan die gratis en op eigen risico gebruikt kunnen worden. Hieronder treft u een voorbeeld vergadervolmacht.

Rechten van aandeelhouders

Een aandeelhouder heeft op grond van de wet belangrijke rechten. In de eerste plaats heeft een aandeelhouder recht op dividend. Daarnaast heeft een aandeelhouder zeggenschap. Dit betekent dat iedere aandeelhouder het recht heeft om bij de algemene vergadering van aandeelhouders (‘AvA’) aanwezig te zijn. Tijdens de AvA is een aandeelhouder daarnaast bevoegd om het woord te voeren en de aan het aandeel verbonden stemrecht uit te oefenen (artikel 2:227 BW).

Bevoegdheden aandeelhoudersvergadering

Daarnaast komen een groot aantal rechten en bevoegdheden toe aan de AvA. Om deze reden wordt ook wel gezegd dat de AvA de ‘hoogste macht’ is binnen de vennootschap. De AvA benoemt (artikel 2:242 BW), schorst en ontslaat (artikel 2:244 BW) bijvoorbeeld de bestuurders van de vennootschap. Ook stelt de AvA de jaarrekening vast (artikel 2:210 BW). En heeft de AvA een beslissende stem bij belangrijke beslissingen binnen de vennootschap (zoals uitgifte, intrekking of verkoop van aandelen).

Voorbeeld vergadervolmacht

Het kan gebeuren dat een aandeelhouder niet in de gelegenheid is om bij de vergadering aanwezig te zijn. Dat is vervelend omdat hij daarmee zijn rechten als aandeelhouder niet kan uitoefenen. Om dat probleem op te lossen kan een aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. Deze bevoegdheid kan in de statuten van de rechtspersoon worden beperkt, maar mag niet volledig worden uitgesloten. Op deze manier kan een aandeelhouder zijn stemrecht uitoefenen zonder zelf aanwezig te zijn bij de vergadering.

In de voorbeeld vergadervolmacht wordt ervan uitgegaan dat de aandeelhouder een BV is. De BV verleent dus een volmacht aan iemand anders om namens de BV-aandeelhouder aanwezig te zijn op de aandeelhoudersvergadering.

Download de vergadervolmacht