Sommatiebrief

Voorbeeld sommatiebrief

Zoekt u een voorbeeld sommatiebrief? Bij Wetboek Plus geloven wij in de kracht van delen. Gratis en beschikbaar voor iedereen. Daarom bieden wij verschillende voorbeeld documenten aan die gratis en op eigen risico gebruikt kunnen worden. Hieronder treft u een voorbeeld sommatiebrief.

Sommatiebrief 

Als een wederpartij een factuur niet betaald, ook na een betalingsherinnering en aanmaning,  is het verstandig een sommatiebrief te sturen. In een sommatiebrief geeft u uw wederpartij een laatste mogelijkheid om alsnog te betalen, zonder verdere kosten.

Behalve een betalingstermijn wordt in de sommatie duidelijk vermeld wat de consequenties zijn als niet betaald wordt. Vaak wordt in een sommatiebrief opgenomen dat, als betaling uitblijft, de vordering uit handen wordt gegeven en het openstaande bedrag dan vermeerderd zal worden met incassokosten en wettelijke rente.

Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van een vordering tot betaling is vijf jaar. Deze termijn kan worden gestuit door een goede sommatiebrief. Als de termijn wordt gestuit begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen. Uit een sommatiebrief moet ondubbelzinnig en duidelijk volgen dat u, na de verjaringstermijn, uw recht op betaling te gelde wilt kunnen blijven maken. Het is van dan ook van groot belang in een sommatiebrief duidelijk op te nemen dat u uw recht tot nakoming uitdrukkelijk voorbehoudt.

Voorbeeld sommatiebrief

Deze voorbeeldbrief kunt u gebruiken als een wederpartij een factuur onbetaald laat. De brief gaat uit van een situatie waarin u uw wederpartij al eerder (een of meerdere) herinneringen en aanmaningen heeft gestuurd en de betalingstermijn van de factuur en aanmaningen inmiddels is verstreken.

Per mail, aangetekende en gewone post

Om er zeker van te zijn dat de brief uw wederpartij (tijdig) bereikt, adviseren wij om de brief zowel per aangetekende post alsook per gewone post en mail te versturen.

Download de Sommatiebrief