Overeenkomst van geldlening

Overeenkomst van geldlening

Zoekt u een voorbeeld overeenkomst van geldlening? Bij Wetboek Plus geloven wij in de kracht van delen. Gratis en beschikbaar voor iedereen. Daarom bieden wij verschillende voorbeeld documenten aan die gratis en op eigen risico gebruikt kunnen worden. Hieronder treft u een voorbeeld overeenkomst van geldlening.

Voorbeeld overeenkomst van geldlening

In de praktijk ontstaat er nog wel eens een discussie over een overeenkomst van geldlening. Welk bedrag is er uitgeleend? Wanneer zou dit worden terugbetaald? En moest hierover rente betaald worden? Om deze reden is het verstandig om afspraken altijd goed op papier te zetten. Op die manier is het voor iedereen duidelijk wat er precies wordt afgesproken. Als er op een later moment toch discussie ontstaat, dan kan er altijd naar de afspraken op papier gekeken worden.

Partijen

In de overeenkomst wordt ervan uitgegaan dat er twee BV’s betrokken zijn bij de overeenkomst van geldlening. Dit kan natuurlijk eenvoudig aangepast worden als het gaat om (natuurlijk) personen in plaats van BV’s. Deze overeenkomst kan ook gebruikt worden voor een geldlening tussen een directeur/groot aandeelhouder (‘DGA’) en zijn BV.

Rente en aflossing

De rente kan maandelijks of jaarlijks betaald worden. Verder is opgenomen dat de geldlener de mogelijkheid heeft om de geldlening (of delen daarvan) eerder terug te betalen. Er hoeft dan geen (boete)rente betaald te worden.

Opeisbaarheid

In artikel 4 van de overeenkomst is opgenomen dat de lening opeisbaar wordt in bepaalde gevallen. Dat betekent dat de volledige lening direct terugbetaald moet worden. Dat is bijvoorbeeld het geval als de rente niet op tijd wordt betaald. Of in het geval dat de geldlener failliet wordt verklaard of besluit om de onderneming te staken. Als de geldlening niet voor een zakelijk doel wordt verstrekt, dan kan deze bepaling verwijderd worden.

Ondertekenen en goed bewaren

In de regel wordt een overeenkomst van geldlening in tweevoud opgemaakt. Elke partij krijgt dan een origineel en getekend exemplaar. Het is belangrijk om dit document goed te bewaren.

Download de voorbeeld overeenkomst van geldlening.