Overeenkomst van bewaarneming

Overeenkomst van bewaarneming

Zoekt u een overeenkomst van bewaarneming? Bij Wetboek Plus geloven wij in de kracht van delen. Gratis en beschikbaar voor iedereen. Daarom bieden wij verschillende voorbeeld documenten aan die gratis en op eigen risico gebruikt kunnen worden. Hieronder treft u een voorbeeld overeenkomst van bewaarneming.

Overeenkomst van bewaarneming

Als de ene partij een zaak voor een ander bewaart, is sprake van een overeenkomst van bewaarneming. De partij die bewaart wordt de bewaarnemer genoemd. De andere partij wordt bewaargever genoemd (artikel 7:600 BW). De overeenkomst wordt ook wel bewaarnemingsovereenkomst genoemd.

Op de bewaarnemer rust tijdens de bewaring een strenge zorgplicht. Hij moet namelijk de zorg van een goed bewaarder in acht nemen (artikel 7:602 BW). Ook moet de bewaarnemer de door hem bewaarde zaak teruggeven in de staat waarin hij het heeft ontvangen (artikel 7:605 lid 4 BW). Als de bewaarnemer tekortschiet in de bewaring, is sprake van een wanprestatie (artikel 6:74 BW). Indien het tekortschieten hem kan worden toegerekend, dan is hij aansprakelijk voor de schade van de bewaargever.

Als de bewaarnemer de zaak als professional in bewaring heeft genomen, is de bewaargever hem loon verschuldigd. Wanneer de bewaarnemer niet professioneel handelt, ontvangt hij in beginsel geen loon.

Download hier de Overeenkomst van bewaarneming