Notulen VvE-vergadering

Notulen VvE-vergadering

Zoekt u voorbeeld notulen VvE-vergadering? Bij Wetboek Plus geloven wij in de kracht van delen. Gratis en beschikbaar voor iedereen. Daarom bieden wij verschillende voorbeeld documenten aan die gratis en op eigen risico gebruikt kunnen worden. Hieronder treft u voorbeeld notulen VvE-vergadering.

Notulen VvE-vergadering

De verplichting om te notuleren volgt doorgaans uit het toepasselijke modelreglement. Het is raadzaam om voorafgaand aan een ledenvergadering de toepasselijke regelgeving te raadplegen. Hieronder volgen enkele aandachtspunten.

Besluiten

Bepaalde besluiten dienen nauwkeurig te worden omschreven. Immers, na een vergadering kan het bestuur van een VvE of de eigenaars zich beroepen op een besluit (en de rechtsgevolgen daarvan). Ook geagendeerde besluiten die niet door de vergadering worden aangenomen, gelden als een besluit en kunnen bepaalde rechtsgevolgen met zich brengen.

Het is verstandig om het vereiste quorum en de vereiste (en verkregen) meerderheid in de notulen vast te leggen. De vereiste meerderheid volgt uit de wet, de akte van splitsing of het toepasselijke modelreglement.

Verzending

Vaak staat in het toepasselijke modelreglement een regeling over de vorm en inhoud van de notulen. Er geldt doorgaans een termijn waarbinnen de notulen moeten zijn verstuurd / ontvangen door de eigenaars.

De ontvangst van notulen door de eigenaars kan van belang zijn. Daarmee is de wijze van verzending net zo belangrijk. Het kan voorkomen dat een eigenaar een besluit wil laten vernietigen. Bijvoorbeeld als een besluit voor hem belastend is. Dat zal het geval zijn als de vergadering heeft besloten tot staking van een inbreukmakende gedraging. Of als er een boete is opgelegd.

Het vernietigen van een VvE-besluit kan uitsluitend via de kantonrechter. Er moet dan een verzoek bij de rechtbank te worden ingediend. Dat verzoekschrift tot vernietiging moet binnen één maand  worden ingediend. Dit volgt uit artikel 5:130 BW. De termijn vangt aan vanaf de dag dat die eigenaar kennis van de notulen heeft genomen. Daarom is het verstandig om de notulen ook aangetekend te verzenden.

Download: